23 lutego 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Sieradzu odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Wiodącym tematem spotkania było zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego o podziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych samorządowi powiatowemu na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2021.

     Ponadto zaopiniowano pozytywnie 4 projekty złożone w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" – 3 projekty dotyczące zakupu samochodu osobowego 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich oraz 1 projekt na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku urzędu.

Plik PDF

Plik WORD