Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu oferuje rodzinom opiekującym się osobami niesamodzielnymi POMOC w postaci opieki wyręczającej...

 

Wytchnieniowy

Zadanie realizowane jest w ramach projektu

„CENTRUM DLA RODZINY W POWIECIE SIERADZKIM"

pn. „Krótkookresowy całodobowy pobyt wytchnieniowy
w placówce stacjonarnej"

Usługa krótkookresowego całodobowego pobytu wytchnieniowego w placówce stacjonarnej zakłada możliwość skierowania uczestnika projektu do placówki świadczącej opiekę całodobową i obejmuje:

- zakwaterowanie,
- wyżywienie,
- konsultacje lekarskie,
- całodobową opiekę pielęgniarską i terapię zajęciową.

Uczestnikowi projektu przysługuje również prawo do refundacji kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do siedziby placówki.

-- Plik Word

-- Plik PDF

Uczestnikowi projektu przysługuje prawo do refundacji kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do siedziby placówki, w której będzie realizowany pobyt oraz powrót z tej placówki do miejsca zamieszkania uczestnika.

-- Plik Word

-- Plik PDF

INFORMACJI UDZIELAMY w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE
W SIERADZU, PLAC WOJEWÓDZKI 3,
II piętro, pokój 209 lub 211.

tel. /43/ 827-18-07 lub /43/ 822-43-77

wew. 209 i 211.