Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia
w realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu projekcie
pn.
„Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sieradzkim (VI)".

     Szczegółowe informacje nt. grupy docelowej, okresie realizacji oraz możliwościach wsparcia, zawiera załączona informacja.

plik PDF

plik DOC