UWAGA !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, iż od dnia 10 listopada do 30 listopada 2021 roku jest możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania:

  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  • organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

W celu ułatwienia ubiegania się o pomoc w ramach powyższych zadań, wnioski o dofinansowanie można składać przez Internet za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/) bez konieczności wychodzenia z domu.

Wszystkie osoby zachęcamy do założenia podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej z użyciem systemu SOW. System ten, wyposażony jest w potrzebne formularze i wzory, m.in.: wnioski o dofinansowanie, mające na celu ułatwienie realizację zadań. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat ww. programu dostępne są na stronie internetowej PFRON - adres internetowy: www.pfron.org.pl pod hasłem programy
i zadania PFRON oraz na stronie PCPR w Sieradzu - adres internetowy: www.pcprsieradz.pl.

UWAGA!!! – NOWE DRUKI WNIOSKÓW !

Aktualne druki wniosków obowiązujące w bieżącym roku są dostępne
w zakładce – dokumenty do pobrania – PCPR Sieradz, jak również w siedzibie Centrum:

Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz

II piętro pok. 206/207: poniedziałek – piątek: 7:30 - 15:30

Tel. 43 827-18-07, 43 822-43-77

e-mail: