Z przyjemnością i ogromną satysfakcją informujemy, że Pani Emilia Krawczyk została laureatką II nagrody w konkursie „Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2021”. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbyła się 23 listopada 2021 r. w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi. Wyróżnieni zostali uhonorowani nagrodami wręczanymi przez Zbigniewa Ziębę – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego.

     Kapituła konkursu doceniła kandydatkę za skuteczne wspieranie rodzin zastępczych w ramach wypełniania obowiązków koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i podejmowanie inicjatyw poszerzających ofertę pomocy dla wychowanków pieczy zastępczej.

1  2