W dniu 16 listopada 2021 roku, w godzinach 9:00-14:00 w sali „C” Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbyły się warsztaty edukacyjne pn. „Odpowiedzialna rodzina”, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

back

    Powyższe spotkanie edukacyjne w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych przeprowadzono w ramach profilaktyki przemocy wobec dziecka, zgodnie z założeniami Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022.
Warsztaty przeznaczone były dla rodziców i opiekunów sprawujących pieczę nad dziećmi, mieszkańców powiatu sieradzkiego. Wzięło w nim udział 20 osób.
Spotkanie poprowadziła Pani Małgorzata Apolinarska m.in. wieloletni wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Polityki Społecznej i na Wydziale Pedagogicznym, Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytecie St. Wyszyńskiego. Od wielu lat, we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzi dla rodziców wychodzących z przemocy warsztaty umiejętności wychowawczych.

ICON PDF