Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

POSZUKUJE OSOBY

do realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową na podstawie Zarządzenia NR 8/2024 Starosty Sieradzkiego z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową pn. ,,Program Korekcyjno-Edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.


Liczbamiejsc: 1
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie na czas określony do dnia 31 grudnia 2024 r.
Miejsce realizacji usług: - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, plac Wojewódzki 3, teren powiatu sieradzkiego - zgodnie z poleceniem pracodawcy.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia prosimy o kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz


tel. 43 827 18 07 lub 43 822 43 77
e-mail: 


ICON PDF

Ogłoszenie o poszukiwaniu osoby
do realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego
dla osób stosujących przemoc domową