lnformujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się jedna osoba spełniająca wymogi formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko - Miejsce zamieszkania
1. Jakub Jaszczyk - 98-285 Wróblew, Sadokrzyce

II tura rekrutacji na w/w stanowisko (tj. rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w dniu 13 czerwca 2024 roku o godz.10.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, PIac Wojewódzki 3, pokój 408 (lV piętro) o czym zainteresowany zostanie poinformowany poprzez ogłoszenie na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu oraz poprzez wywieszenie informacji na tabIicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, jak również w rozmowie telefonicznej.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Informatyka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne
na stanowisko lnformatyka
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Sieradzu