Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko Informatyka w pełnym wymiarze czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu do następnego etapu rekrutacji nie zakwalifikowała się żadna z dwóch osób przystępujących do naboru na w/w stanowisko.
Oferty aplikacyjne nie spełniły wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu.


Informacja o wynikach naboru na stanowisko Informatyka w pełnym wymiarze czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko Informatyka
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sieradzu