27 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbyło się szkolenie adresowane do osób pełniących w naszym powiecie funkcję rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka.

    W szkoleniu zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu uczestniczyły osoby prowadzące zawodowe rodziny zastępcze i rodzinny dom dziecka oraz rodzice zastępczy, którzy od wielu lat zajmują się tworzeniem dla dzieci zastępczego środowiska rodzinnego. To właśnie ta grupa opiekunów z długoletnim stażem jest najbardziej narażona na działanie tzw. zjawiska wypalenia. Zawód/funkcja rodzica zastępczego to praca „24 godziny na dobę". Nieobce opiekunom zastępczym jest poczucie wyczerpania w zderzeniu z problemami dnia codziennego.
     Celem szkolenia było wzbogacenie rodziców zastępczych w wiedzę z zakresu wypalenia zawodowego i umiejętności radzenia sobie z wyżej wymienionym zjawiskiem.
     Szkolenie prowadzili trenerzy Ośrodka Rodzin Zastępczych Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa" w Łodzi.

1  2  3