ICON PDF

         ZARZĄDZENIE  Nr  1 /2023

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

         z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie  zasad przyznawania w 2023 r. rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka.

Dziewczynka4

30 września 2021 roku, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się szkolenie dla osób, które w naszym powiecie sprawują funkcję zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzą rodzinny dom dziecka.