Podziekowania Dzien Rodzicielstwa Zastepczego 30 maja 2024 Zyczenia Dzien Rodzicielstwa Zastepczego 30 maja 2024

W dniu 17 maja 2024 r. w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi odbyły się Wojewódzkie Obchody dnia Rodziny 2024 pn. „Kalejdoskop Marzeń i Snów”. Podczas uroczystej Gali uhonorowane zostały 23 rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka z terenu województwa łódzkiego, których zaangażowanie zasługiwało na szczególne wyróżnienie.

Powiat Sieradzki zawarł ze Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim umowę o wsparcie realizacji rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – Umowa Nr 16/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. na kwotę 108.120,00 zł.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2024

 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie zasad przyznawania w 2024 r. rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje o rozpoczęciu kampanii społecznej, promującej rodzicielstwo zastępcze pn. „Już jesteś?”, realizowanej przez Fundację „Edukacja z Wartościami”.

Szczegóły dotyczące kampanii zamieszczone są na stronie www.juzjestem.info.