30 września 2021 roku, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się szkolenie dla osób, które w naszym powiecie sprawują funkcję zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzą rodzinny dom dziecka.

Temat szkolenia to:
Adopcja - burza emocji dziecka i opiekuna zastępczego.
Jak dobrze przygotować dziecko (i siebie) do adopcji.

Uczestnicy szkolenia poruszali takie tematy jak: adopcja z perspektywy dziecka, opiekuna oraz rodziców adopcyjnych, procesy psychologiczne towarzyszące adopcji – konflikt lojalności, zazdrość, lęk, złość, tęsknota, kto i co traci w sytuacji adopcji – proces żałoby po stracie, co przeżywają dzieci, które zostają w rodzinie zastępczej, co pomaga przygotować dziecko do adopcji, jak opiekun zastępczy może zadbać o siebie w procesie rozstawania się z dzieckiem, adopcja i co dalej – czy utrzymywać kontakt z rodziną adopcyjną.
Szkolenie prowadziła pani Dorota Janiak – psychoterapeuta i trener, pracująca jako specjalista pracy z dzieckiem i rodziną w Ośrodku Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa Nasz Dom w Warszawie.

Fot. lewa strona Fot. prawa strona Fot. tablica