Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, że w terminie od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r. odbędzie się II tura naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację programu pn. „Zajęcia klubowe w WTZ” dot. zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. W związku z powyższym wnioski będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, II piętro, pokój 206, tel. 43/827-18-07.

ICON PDF

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje,że w terminie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 15 czerwca 2021 r. odbędzie się II tura naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację programu pn. „Zajęcia klubowe w WTZ” dot. zajęć klubowych, które majązostać uruchomione i prowadzone od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. W związku z powyższym wnioski będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, II piętro, pokój 206, tel. 43/ 827-18-07.

Informacja