Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sieradzu informuje o możliwości udziału w Programie Rehabilitacji Kompleksowej, którego celem jest ułatwienie podjęcia lub powrotu do pracy osobom, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy. Szczegółowe informacje nt. grupy docelowej, okresie realizacji oraz możliwościach wsparcia, zawiera załączona informacja.


Folder projektu

Pobierz plik PDF z folderem projektu do druku


Ulotka

Pobierz plik PDF z ulotką projektu do druku


Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku PDF do druku