Przypominamy, iż warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest zaszczepienie się przeciwko COVID-19 albo negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Wykonanie testu na koronawirusa, finansowanego ze środków publicznych, dla dziecka jest możliwe na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Obecnie jest również możliwość zapisania dziecka na test przez Internet. Należy wypełnić prosty formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest w poniższym linku:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861 z późn. zm.) test można wykonać nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego