Informujemy, że od dnia 9 lipca 2021 r. ruszył nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”. W roku szkolnym 2021/2022 stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosi 2.500,00 zł.  Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację programu w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane są od dnia 9 lipca 2021 r. do dnia 30 lipca 2021 r.

Adresatów programu zachęcamy do składania do Łódzkiego Oddziału PFRON wniosku o przyznanie środków finansowych.

Szczegółowe informacje w zakładce - o funduszu – Programy realizowane obecnie.