PCPR w Sieradzu przypomina, że termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I upływa z dniem 31 sierpnia 2021 roku. W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnościami ubiegania się o pomoc w ramach programu "Aktywny samorząd", wnioski o dofinansowanie można składać za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia www.sow.pfron.org.pl