Logo PFRON

Uwaga! Nabór wniosków do 30.11.2023 r.

_____Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, iż z dniem 30 listopada 2023 r. upływa termin składania wniosków, do realizacji w 2024 r., o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  • organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystki dla osób niepełnosprawnych;
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.


_____Wnioski przewidziane do realizacji na 2024 rok, w ramach zadania pn. sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych należy składać wyłącznie przez System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON.


_____Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (…) można również składać w PCPR w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, II piętro, pokój nr 206.


_____Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 43 827 18 07.


Aktualne druki wniosków do pobrania: