as

 

Przywrócenie terminu na złożenie wniosku –
informacja dla Wnioskodawców

_____W związku z zakończeniem naboru w Module I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” uprzejmie informujemy, iż Wnioskodawcy, którzy nie zdążyli złożyć wniosku do 31.08.2023 r., mogą zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu z prośbą o przywrócenie terminu w zakresie złożenia dokumentów niezbędnych do przyznania dofinansowania.

_____Terminy będą przywracane, jeżeli wnioski zostaną złożone do 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem posiadania środków finansowych na ich realizację.

_____W tym celu prosimy o kontakt bezpośrednio z naszą instytucją - tel. 43/827-18-07,  43/822-05-01 (wewn. 206/207), lub 509-951-700.