pfron

Uzyskaj dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu

_____Jesteś pełnoletnim absolwentem, który ma orzeczenie o niepełnosprawności, i chcesz podjąć pracę? Nie możesz zamieszkać w miejscowości, w której szukasz pracy lub pracujesz?

_____Przypominamy, iż w w ramach programu PFRON „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla Absolwenta istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na okres nawet do 36 miesięcy!

_____Wnioski wraz z wymaganym załącznikami należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy pod nazwą System Obsługi Wsparcia (SOW). W tym celu wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

_____Informacje dotyczące w/w projektu można uzyskać pod nr telefonu 43/827-18-07 (osoba do kontaktu: Anna Krymarys) lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, pok. 207.