pfron

Uzyskaj dopłatę do zakupu domu lub mieszkania
bez barier architektonicznych

_____Masz orzeczenie o niepełnosprawności i poruszasz się na wózku inwalidzkim? Chcesz kupić nowe mieszkanie lub dom, ponieważ w obecnym są bariery architektoniczne i nie możesz samodzielnie wyjść na zewnątrz?

_____Uzyskaj dopłatę do zakupu mieszkania lub domu bez barier architektonicznych w lokalizacji, która umożliwi samodzielne jego opuszczenie. 

_____Wniosek wraz z wymaganym załącznikami należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy pod nazwą System Obsługi Wsparcia (SOW). W tym celu wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

_____Szczegółowe informacje o programie PFRON „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie można uzyskać pod nr telefonu 43/827-18-07 (osoba do kontaktu: Anna Krymarys) lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, pok. 207.