Logotyp Aktywny Samorząd 2024

 

Aktywny samorząd” w 2024 roku

_____Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pod nazwą „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku.

_____W bieżącym roku przewidywana jest kontynuacja ubiegłorocznych warunków dofinansowania w ramach programu, z korzystnym zmniejszeniem do 10% wysokości udziału własnego w zadaniach: A1, A4 i D (z 15%), A2, A3 i C5 (z 25%), jak też w Module II (osoby zatrudnione – z 15%). W zadaniach B2 i C2 wkład własny nie jest wymagany.

_____Od tegorocznej edycji programu rozszerzono także adresatów pomocy w Module II, są nimi wszystkie osoby posiadające stopień niepełnosprawności, które uczą się lub/i studiują w szkole wyższej lub szkole policealnej lub realizują przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

_____Szczegółowe informacje na temat ww. programu dostępne są na stronie internetowej PFRON, adres internetowy: www.pfron.org.pl w zakładce: programy i zadania PFRON.

Nabór wniosków, podobnie jak ubiegłych latach rozpoczyna się od 1 marca 2024 roku.