Zarządzenie Nr 7/2024
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
z dnia 20.02.2024 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
z dnia 08.02.2024 r. w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów rozpatrywania wniosków
z zakresu rehabilitacji społecznej, dofinansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.


Zarządzenie w formacie PDF do pobrania:
 Zarządzenie w formacie PDF do pobrania