Logo Pfron SAM 

Skontaktuj się z PCPR i skorzystaj z dopłaty do mieszkania bez barier!

 

Dopłata do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w miejscu umożliwiającym samodzielne opuszczenie mieszkania

  • Ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu?

  • Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego?

Na czym polega dofinansowanie?

Możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w miejscu umożliwiającym samodzielne opuszczenie budynku.

Kto może je otrzymać?

Osoba z niepełnosprawnością, która:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego;

  • złoży oświadczenie, wraz z fotografiami, o barierach architektonicznych w mieszkaniu uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz;

  • złoży oświadczenie o posiadaniu dokumentu prawnego do mieszkania na mocy prawa własności.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania zależy od miejsca, w którym kupowane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania kupowanego i sprzedawanego.


Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek wraz z wymaganym załącznikami należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy pod nazwąSystem Obsługi Wsparcia (SOW). W tym celu wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Szczegółowe informacje o programie PFRON można uzyskać pod nr telefonu 43/827-18-07 (osoba do kontaktu: Anna Krymarys) lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, pok. 207.