Logo Pfron SAM 

Skontaktuj się z PCPR i skorzystaj z dopłaty do wynajmu mieszkania!

 

Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu

 • Chcesz rozpocząć samodzielne życie po zakończeniu edukacji?

 • Jesteś absolwentem szkoły, który w ciągu ostatnich 3 lat ukończył naukę?

 • Rozpocząłeś już pracę lub aktualnie jej poszukujesz?

 • Opuściłeś rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą?

Na czym polega dofinansowanie?

 • Możesz uzyskać dofinansowanie do wszystkich kosztów wymienionych w umowie wynajmu mieszkania lub domu.

 • O dofinansowanie możesz starać się także wówczas, jeśli nie jesteś właścicielem mieszkania ani nie przysługuje Ci spółdzielcze prawo do mieszkania w miejscowości, w której pracujesz lub poszukujesz pracy.

Kto może je otrzymać?

Absolwent szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, szkoły wyższej, ukończonej 3 lata przed złożeniem wniosku, jeśli:

 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu narządu słuchu;

 • złoży oświadczenie o niezamieszkiwaniu w miejscowości pracy;

 • złoży oświadczenie o poszukiwaniu pracy lub o podjętej pracy.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania zależy od miejsca wynajmowanego mieszkania oraz tego, czy poruszasz się za pomocą wózka inwalidzkiego.

 • w ciągu 1 roku – 100% kosztów najmu;

 • w ciągu 2 roku – 70% kosztów najmu;

 • w ciągu 3 roku – 40% kosztów najmu.

Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego będzie udzielane na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia, do 60 miesięcy.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski wraz z wymaganym załącznikami należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy pod nazwąSystem Obsługi Wsparcia (SOW). W tym celu wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Program jest realizowany bezterminowo.


Informacje dotyczące w/w projektu można uzyskać pod nr telefonu 43/827-18-07 (osoba do kontaktu: Anna Krymarys) lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, pok. 207.