Zarządzenie Nr 5/2024
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
z dnia 08.02.2024 roku

w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów rozpatrwania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej, dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.


Zarządzenie w formacie PDF do pobrania:
 Zarządzenie w formacie PDF do pobrania

WAŻNA INFORMACJA ! 

_____Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu uprzejmie informuje, iż Powiat Sieradzki wyraził gotowość realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2024.

W związku z powyższym PCPR ogłasza nabór wniosków w obszarach B, C, D, F i G programu:

  • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  • obszar D – likwidacja barier transportowych;
  • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegóły w załączniku:

ICON PDF


Odnośnik do pobrania wniosków: WNIOSKI DO POBRANIA

pfron

Nowe przepisy w sprawie przedłużania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

_____Informujemy, iż od dnia 30 grudnia 2023 r. obowiązuje ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r., poz. 2768), która zmienia dotychczasowe zasady przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

_____Według nowego przepisu prawa orzeczenia powiatowych, miejskich, wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności:

  • które zachowały ważność na podstawie przepisów w brzmieniu dotychczasowym,

albo

  • których okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r.,

zachowują ważność do 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Zatem nowe przepisy działają także wstecz i przywracają ważność orzeczeń, które już wygasły.

 

pfron

Uzyskaj dopłatę do zakupu domu lub mieszkania
bez barier architektonicznych

_____Masz orzeczenie o niepełnosprawności i poruszasz się na wózku inwalidzkim? Chcesz kupić nowe mieszkanie lub dom, ponieważ w obecnym są bariery architektoniczne i nie możesz samodzielnie wyjść na zewnątrz?

_____Uzyskaj dopłatę do zakupu mieszkania lub domu bez barier architektonicznych w lokalizacji, która umożliwi samodzielne jego opuszczenie. 

_____Wniosek wraz z wymaganym załącznikami należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy pod nazwą System Obsługi Wsparcia (SOW). W tym celu wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

_____Szczegółowe informacje o programie PFRON „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie można uzyskać pod nr telefonu 43/827-18-07 (osoba do kontaktu: Anna Krymarys) lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, pok. 207.

 

pfron

Uzyskaj dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu

_____Jesteś pełnoletnim absolwentem, który ma orzeczenie o niepełnosprawności, i chcesz podjąć pracę? Nie możesz zamieszkać w miejscowości, w której szukasz pracy lub pracujesz?

_____Przypominamy, iż w w ramach programu PFRON „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla Absolwenta istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na okres nawet do 36 miesięcy!

_____Wnioski wraz z wymaganym załącznikami należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy pod nazwą System Obsługi Wsparcia (SOW). W tym celu wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

_____Informacje dotyczące w/w projektu można uzyskać pod nr telefonu 43/827-18-07 (osoba do kontaktu: Anna Krymarys) lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, pok. 207.