pfron

Uzyskaj dopłatę do zakupu domu lub mieszkania
bez barier architektonicznych

_____Masz orzeczenie o niepełnosprawności i poruszasz się na wózku inwalidzkim? Chcesz kupić nowe mieszkanie lub dom, ponieważ w obecnym są bariery architektoniczne i nie możesz samodzielnie wyjść na zewnątrz?

_____Uzyskaj dopłatę do zakupu mieszkania lub domu bez barier architektonicznych w lokalizacji, która umożliwi samodzielne jego opuszczenie. 

_____Wniosek wraz z wymaganym załącznikami należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy pod nazwą System Obsługi Wsparcia (SOW). W tym celu wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

_____Szczegółowe informacje o programie PFRON „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie można uzyskać pod nr telefonu 43/827-18-07 (osoba do kontaktu: Anna Krymarys) lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, pok. 207.

 

pfron

Uzyskaj dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu

_____Jesteś pełnoletnim absolwentem, który ma orzeczenie o niepełnosprawności, i chcesz podjąć pracę? Nie możesz zamieszkać w miejscowości, w której szukasz pracy lub pracujesz?

_____Przypominamy, iż w w ramach programu PFRON „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla Absolwenta istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na okres nawet do 36 miesięcy!

_____Wnioski wraz z wymaganym załącznikami należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy pod nazwą System Obsługi Wsparcia (SOW). W tym celu wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

_____Informacje dotyczące w/w projektu można uzyskać pod nr telefonu 43/827-18-07 (osoba do kontaktu: Anna Krymarys) lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, pok. 207.

 

pfron   wypoz

 

Aparaty słuchowe dostępne do wypożyczenia w ramach programu pn „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”

 

_____Informujemy, iż od 8 grudnia br. można składać wnioski o wypożyczenie aparatów słuchowych w ramach programu pn. „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”.

_____Aparaty słuchowe będą dostosowywane do indywidualnych potrzeb Wnioskodawcy we wskazanych punktach protetycznych na terenie całego kraju, za pośrednictwem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

_____Osoby zainteresowane wypożyczeniem aparatu słuchowego, tak jak w przypadku pozostałych technologii, składają wniosek za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl w zakładce – Programy i zadania PFRON - Programy realizowane obecnie. w zakładce – Programy i zadania PFRON - Programy realizowane obecnie.

Pytania w sprawie programu można również kierować do oddziału CIDON przy Oddziale Łódzkim - 42 20 50 103.

 

roze

 

_____Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami składamy Państwu serdeczne życzenia wielu radości w codziennym życiu, życzliwości i wyrozumiałości wszystkich ludzi. Niech każdy dzień dostarcza Państwu niezapomnianych pozytywnych wrażeń i pozwoli zapomnieć o troskach dnia codziennego. Życzymy dużo zdrowia oraz sił w przezwyciężaniu życiowych trudności, aby otaczający świat był przyjazny i kolorowy.

Dyrektor PCPR w Sieradzu wraz z pracownikami Działu ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

as

 

Przywrócenie terminu na złożenie wniosku –
informacja dla Wnioskodawców

_____W związku z zakończeniem naboru w Module I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” uprzejmie informujemy, iż Wnioskodawcy, którzy nie zdążyli złożyć wniosku do 31.08.2023 r., mogą zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu z prośbą o przywrócenie terminu w zakresie złożenia dokumentów niezbędnych do przyznania dofinansowania.

_____Terminy będą przywracane, jeżeli wnioski zostaną złożone do 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem posiadania środków finansowych na ich realizację.

_____W tym celu prosimy o kontakt bezpośrednio z naszą instytucją - tel. 43/827-18-07,  43/822-05-01 (wewn. 206/207), lub 509-951-700.