Zarządzenie Nr 7/2024
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
z dnia 20.02.2024 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
z dnia 08.02.2024 r. w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów rozpatrywania wniosków
z zakresu rehabilitacji społecznej, dofinansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.


Zarządzenie w formacie PDF do pobrania:
 Zarządzenie w formacie PDF do pobrania

 

Logotyp Aktywny Samorząd 2024

 

Aktywny samorząd” w 2024 roku

_____Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pod nazwą „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku.

Zarządzenie Nr 5/2024
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
z dnia 08.02.2024 roku

w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów rozpatrwania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej, dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.


Zarządzenie w formacie PDF do pobrania:
 Zarządzenie w formacie PDF do pobrania

WAŻNA INFORMACJA ! 

_____Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu uprzejmie informuje, iż Powiat Sieradzki wyraził gotowość realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2024.

W związku z powyższym PCPR ogłasza nabór wniosków w obszarach B, C, D, F i G programu:

  • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  • obszar D – likwidacja barier transportowych;
  • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegóły w załączniku:

ICON PDF


Odnośnik do pobrania wniosków: WNIOSKI DO POBRANIA

pfron

Nowe przepisy w sprawie przedłużania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

_____Informujemy, iż od dnia 30 grudnia 2023 r. obowiązuje ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r., poz. 2768), która zmienia dotychczasowe zasady przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

_____Według nowego przepisu prawa orzeczenia powiatowych, miejskich, wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności:

  • które zachowały ważność na podstawie przepisów w brzmieniu dotychczasowym,

albo

  • których okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r.,

zachowują ważność do 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Zatem nowe przepisy działają także wstecz i przywracają ważność orzeczeń, które już wygasły.