PFRON_Logo.png

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją Informatora dla osób z niepełnosprawnością, którą opracował Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W broszurze można znaleźć przydatne porady dotyczące m.in. zasad ubiegania się o wsparcie ze środków PFRON oraz warunki udzielania dofinansowań.

Ponadto z informatora można dowiedzieć się, czym są Centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) działające przy oddziałach PFRON, jakie świadczą usługi i kto może z ich skorzystać.

Z najnowszą wersją informatora można zapoznać się tutaj.

Do ściągnięcia także informator bezpośrednio z naszej strony w formacie pdf.

ICON PDF

W związku z odwołaniem stanu epidemii w dniu 16 maja 2022r. oraz ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze RP w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od 16 maja 2022r. informujemy, że orzeczenia, których ważność została przedłużona na mocy art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn.), zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.