ICON PDF

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje o uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” : „Dostępne mieszkanie” i „Mieszkanie dla absolwenta”. Celem obu programów jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością.

PFRON_Logo.png

Bezpłatna kompleksowa pomoc dla osób po amputacji i mastektomii – rehabilitacja w Małopolsce

Fundacja Centrum Rehabilitacji „Znowu w Biegu” w Krakowie prowadzi nabór do dwóch programów bezpłatnego kompletnego wsparcia osobom po amputacjach, z różnymi niepełnosprawnościami narządów ruchu oraz po mastektomii: Projekt „Znowu w biegu – powrót do samodzielności po amputacji kończyny”, dofinansowany ze środków PFRON oraz Projekt “Oswojenie po mastektomii – pomoc w powrocie do aktywności i kobiecości”, dofinansowany z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Programy skierowane są do osób z całej Polski, które przeszły amputację kończyny lub zabieg mastektomii.

Dla osób spoza Krakowa istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do noclegów oraz wyżywienia na czas pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. Programów dostępne tutaj.

PFRON_Logo.png

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją Informatora dla osób z niepełnosprawnością, którą opracował Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W broszurze można znaleźć przydatne porady dotyczące m.in. zasad ubiegania się o wsparcie ze środków PFRON oraz warunki udzielania dofinansowań.

Ponadto z informatora można dowiedzieć się, czym są Centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) działające przy oddziałach PFRON, jakie świadczą usługi i kto może z ich skorzystać.

Z najnowszą wersją informatora można zapoznać się tutaj.

Do ściągnięcia także informator bezpośrednio z naszej strony w formacie pdf.

ICON PDF

W związku z odwołaniem stanu epidemii w dniu 16 maja 2022r. oraz ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze RP w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od 16 maja 2022r. informujemy, że orzeczenia, których ważność została przedłużona na mocy art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn.), zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.