Działając w oparciu o zapisy Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021, przyjętego Uchwałą nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 roku (M.P. z 5 marca 2021r., poz. 235) Obszar 3: Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie, Cel: Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, że zaktualizowano „Informator dla mieszkańców powiatu sieradzkiego“ zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych działających na terenie województwa łódzkiego, które udzielają pomocy specjalistycznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Poniżej do pobrania aktualna wersja Informatora.

ICON PDF