W dniu 13 lipca 2024 roku  przy Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu odbył się "NIEBIESKI PIKNIK" zorganizowany w ramach Obchodów Święta Policji. Wśród wielu wystawców swoje stanowisko zaprezentowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu  wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sieradzu. Informowano mieszkańców Powiatu Sieradzkiego o możliwości uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej oraz uzyskaniu specjalistycznego poradnictwa w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej. Rozdawano ulotki i broszury edukacyjno - profilaktyczne. Najmłodsi uczestnicy pikniku otrzymali słodycze oraz kolorowe balony z napisem RAZEM PRZECIW PRZEMOCY.
Działanie prowadzono w ramach współpracy z Policją zgodnie z Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Sieradzkim na lata 2023-2030.

20240713 142532 20240713 144020
20240713 152546 20240713 152645
20240713 151209 20240713 172229
Informujemy, że Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sieradzu świadczy darmową pomoc prawną, psychologiczną oraz materialną. Celem pracy Ośrodka jest zapewnienie skutecznej pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz świadków przestępstw w naszym regionie, w tym dla mieszkańców Powiatu Sieradzkiego.
Szczegóły na plakacie.Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sieradzu
 

Podsumowanie Powiatowej Kampanii Społecznej

pn. „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY“

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sieradzu oraz w Warcie i Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu w dniach od 20 maja 2024 roku do 24 maja 2024 roku przeprowadziły szereg działań w celu zwiększenia świadomości mieszkańców Powiatu Sieradzkiego na temat przemocy domowej oraz rówieśniczej i negatywnych konsekwencji wynikających z tych zachowań.


W ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej m.in. rozpowszechniono broszury w budynkach użyteczności publicznej, ochrony zdrowia i placówkach oświatowych na terenie całego powiatu.  Dzieci i młodzież za pomocą kolorowych ulotek zachęcano do korzystania z telefonu zaufania 116 111, prowadzonego 24/7 przez fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

LogoPowiat b LogoPCPR b
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, że w dniach od 20 maja 2024 roku do 24 maja 2024 roku na terenie Powiatu Sieradzkiego rozpocznie się społeczna kampania informacyjno - edukacyjna pod patronatem honorowym Starosty Sieradzkiego RAZEM PRZECIW PRZEMOCY.
 
Organizatorami kampanii są: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sieradzu i w Warcie oraz Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu.
 
Podejmowanie działań przeciwdziałania przemocy domowej wynika z Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Sieradzkim na lata 2023-2030. Jednym z planowanych działań jest prezentowana lokalna kampania społeczna, do której udziału serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Sieradzkiego.

Spotkanie PPS

W dniu 7 marca 2024 roku  w Starostwie Powiatowym w Sieradzu, w sali 113  odbyło się spotkanie Partnerów Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Sieradzkim na lata 2023-2030, które dotyczyło zadań przewidzianych do realizacji wspólnie i w porozumieniu w 2024 roku.

W spotkaniu wzięło udział 35 przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, Zespołów Interdyscyplinarnych, Miejskich i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z całego powiatu. Ponadto obecni byli  przedstawiciele Sądu Rejonowego w Sieradzu, Prokuratury Rejonowej w Sieradzu, Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, organizacji pozarządowych, Poradni Psychologicznych w Sieradzu i Warcie, szkół ponadpodstawowych, Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu.

Podczas spotkania omówiono zaplanowane zadania, przewidziane do realizacji na terenie całego Powiatu Sieradzkiego i skierowane do wszystkich mieszkańców powiatu m.in. organizacja powiatowej kampanii społecznej w maju br., realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych  dla rodzin w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych, prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych, skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu przemocy domowej, rówieśniczej i cyberprzemocy. Ponadto realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej oraz szkolenia skierowane do wszystkich przedstawicieli służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy domowej.

Spotkanie zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.