Cwsparcia

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "Niebieska Linia"

800-120-002

Informacje ogólne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. Poz 189) osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych.

Jeżeli:

  • jesteś ofiarą, przemocy,
  • znalazłeś/aś się w trudnej sytuacji życiowej,
  • czujesz się bezradny/a
  • nadużywasz alkoholu,
  • jesteś niepełnosprawny/a lub masz taką osobę w rodzinie,
  • chcesz uzyskać informacje o swoich prawach i uprawnieniach,
  • jesteś świadkiem przemocy,
  • nie potrafisz rozwiązać swoich problemów,
  • masz dziecko z problemami wychowawczymi lub szkolnymi

Informacje ogólne o handlu ludźmi

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: