TA

     W dniu 31 marca 2020 r. obowiązywać zaczęła ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ...

Więcej na stronie PFRON...

Uwaga! Bardzo ważna decyzja Rady Nadzorczej PFRON w sprawie programu „Aktywny Samorząd", w związku z pandemią!

    Rada Nadzorcza PFRON w obliczu problemów wywołanych pandemią koronawirusa, związanych z realizacją programu „AKTYWNY SAMORZĄD" w ramach środków finansowych przekazanych samorządom powiatowym w 2019 roku, zdecydowała o możliwości wydłużenia terminu dysponowania limitem środków PFRON przekazanych w ubiegłym roku, a także wydłużenia terminu rozliczenia tych środków.

ZW PCPR

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński poleca:

1) przyjmować i rozpatrywać przez przewodniczących powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności wnioski o wydanie karty parkingowej opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawców (bez realizacji wymogu własnoręcznego podpisania wniosku w obecności przewodniczącego zespołu w siedzibie zespołu);

2) doręczać karty parkingowe oraz legitymacje dokumentujące niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, za zgodą osób niepełnosprawnych, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego (w wyłączeniem obowiązku osobistego odbioru karty lub legitymacji w siedzibie powiatowego zespołu).

Tekst polecenia Wojewody: Wojewoda Łódzki - polecenie z dnia 02.04.2020 r.

Szanowni Państwo!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że od poniedziałku 30 marca 2020 roku do odwołania,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

oraz

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

zostają zamknięte dla obsługi klientów.

Klientów zachęcamy do kierowania swoich spraw za pośrednictwem telefonu, maila lub poczty.

Sekretariat  43 827 18 07 / 43 822 43 77