logo CUS

Szczegółowy harmonogram realizacji zadań
w projekcie Centrum Usług Środowiskowych
w Powiecie Sieradzkim

Lp. Planowana realizacja
zadania
Okres
realizacji
 Dodatkowe
informacje
 1 Asystent Osobisty Osoby
Niepełnosprawnej
Osoba odpowiedzialna za
koordynacje zadania Iwona
Zawada Zwolińska wew. 209
Tel. 43 827 18 07.
AOON
Katarzyna Rosińska
tel. 453 610 334
Justyna Wieczorek
tel. 453 610 335
Malwina Kowalczyk
tel. 507 446 153
01.04.2024r do 30.04.2027r Praca asystenta polega na dotrzymywaniu
towarzystwa i pomocy w pokonywaniu
codziennych problemów w obszarach
aktywizacji społecznej, zawodowej,
edukacyjnej. Asystenci osobiści osoby
niepełnosprawnej pracują w systemie
zadaniowym ( średnio 160 godzin
miesięcznie) od poniedziałku do piątku
w godzinach pomiędzy 07:30 a 15:30,
także w soboty w zależności od potrzeb
uczestników. Miejscem wykonywania
pracy jest miejsce zamieszkania osoby
z niepełnosprawności, miejsca aktywności
społecznej, urzędy, placówki lecznicze itp.

logo CUS

Nowy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Sukcesem zakończyły się starania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu i partnerów lokalnych o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych na realizację nowatorskich działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Podpisano umowę na realizację projektu CUŚ w Powiecie Sieradzkim. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, realizowany w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

logo CUS

REKRUTACJA NA USŁUGI ASYSTENCKIE

Informujemy, że w okresie 01.04.2024 r. - 30.04.2027 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu realizuje usługę asystenta osobistego dla niepełnosprawnych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania mieszkańców powiatu sieradzkiego w ramach projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie sieradzkim

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenckich, proszone są o kontakt.