logo CUS

REKRUTACJA NA USŁUGI ASYSTENCKIE

Informujemy, że w okresie 01.04.2024 r. - 30.04.2027 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu realizuje usługę asystenta osobistego dla niepełnosprawnych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania mieszkańców powiatu sieradzkiego w ramach projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie sieradzkim

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenckich, proszone są o kontakt.

Formularz Rekrutacyjny dostępny jest na stronie

www.pcprsieradz.pl

oraz w biurze projektu (pok. nr 209).

Biuro projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej ul. Plac Wojewódzki 3 98-200 Sieradz tel. (43) 827-18-07, (43) 822-43-77 pok. nr 209

Do składanego formularza rekrutacyjnego należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie.

Wnioski na usługi asystenckie będą przyjmowane przez cały okres realizacji projektu.


Zgodnie z założeniami projektu "Centrum Usług Środowiskowych w powiecie sieradzkim" zakres czynności asystenckich obejmować będzie między innymi:

  • pomoc w wykonywaniu podstawowych codziennych obowiązków domowych, a także związanych z załatwianiem spraw urzędowych,

  • pomoc w robieniu zakupów,

  • pomoc przy przemieszczaniu się i towarzyszenie w wizytach lekarskich i miejscach kulturalnych,

  • towarzyszenie w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i towarzyskich,

  • wspieranie w uzyskiwaniu pomocy w ramach dostępnych w powiecie sieradzkim świadczeń dla osób niepełnosprawnych,

  • organizowanie i pomoc w dojazdach do miejsc pracy, nauki, rehabilitacji i realizacji zainteresowań i pasji, itp.


Regulamin projektu CUŚ Sieradz.pdf Regulamin projektu CUŚ Sieradz