Dziewczynka4

Chcesz pomóc ?

Chcesz pomóc dzieciom ?

Chcesz zrobić w życiu coś ważnego ?

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Osoby zainteresowane organizacją wyżej wymienionych form pieczy zastępczej nad dziećmi, zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum.

Informacji udzielamy pod numerem telefonu 43/827-18-07 lub 43/822-43-77
oraz w siedzibie PCPR – Sieradz, Plac Wojewódzki 3, II piętro, pokój 211.