PCPR w Sieradzu przypomina, że termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I upływa z dniem 31 sierpnia 2021 roku. W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnościami ubiegania się o pomoc w ramach programu "Aktywny samorząd", wnioski o dofinansowanie można składać za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia www.sow.pfron.org.pl

Mieszkańcy Powiatu Sieradzkiego mogą bezpłatnie korzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego. Do dyspozycji osób potrzebujących są rowery trójkołowe, wózki dla niepełnosprawnych, balkoniki i kule oraz łóżka rehabilitacyjne. Sprzęt można wypożyczyć na okres od 2 do 4 tygodni z możliwością przedłużenia.

Punkt wypożyczeń działa w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie, ul. 3go Maja 29.

Szczegółowe informacje można otrzymać pod numerem telefonu 43 829 46 15 

Informujemy, że od dnia 9 lipca 2021 r. ruszył nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”. W roku szkolnym 2021/2022 stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosi 2.500,00 zł.  Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację programu w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane są od dnia 9 lipca 2021 r. do dnia 30 lipca 2021 r.

Adresatów programu zachęcamy do składania do Łódzkiego Oddziału PFRON wniosku o przyznanie środków finansowych.

Szczegółowe informacje w zakładce - o funduszu – Programy realizowane obecnie.

     Przypominamy, iż warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest zaszczepienie się przeciwko COVID-19 albo negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Wykonanie testu na koronawirusa, finansowanego ze środków publicznych, dla dziecka jest możliwe na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Obecnie jest również możliwość zapisania dziecka na test przez Internet. Należy wypełnić prosty formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest w poniższym linku:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861 z późn. zm.) test można wykonać nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, że w terminie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 15 czerwca 2021 r. odbędzie się II tura naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację programu pn. „Zajęcia klubowe w WTZ” dot. zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.
W związku z powyższym wnioski będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, II piętro, pokój 206, tel. 43/ 827-18-07.