ICON PDF

Z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski życzymy osobom zmagającym się z chorobami narządu wzroku wytrwałości, poczucia niezależności, a także eliminacji barier w codziennym życiu. Niech poczucie godności i niezależności towarzyszy Wam każdego dnia, a świat będzie coraz bardziej przyjazny i dostępny.

Dyrektor PCPR w Sieradzu wraz z pracownikami Działu ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, iż posiadane środki finansowe pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczone na realizację zadania pn. dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w roku bieżącym zostały rozdysponowane. W przypadku ewentualnego pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację ww. zadania, będziemy informować na naszej stronie internetowej. Nieprzyznanie dofinansowania do końca bieżącego roku jest jednoznaczne z negatywnym rozpatrzeniem wniosku, co zobowiązuje wnioskodawcę do odbioru oryginałów faktur złożonych w PCPR. Ponadto informujemy, iż wnioski złożone w 2021 roku, nie przechodzą do realizacji na rok następny tj. na rok 2022. Wnioskodawcy, którym nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych Funduszu przeznaczonych na dane zadanie w roku rozpatrywania wniosku, mogą wystąpić o dofinansowanie ponownie w roku następnym, składając nowy wniosek i aktualizując wymagane załączniki.

     PCPR w Sieradzu przypomina, że termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I upływa z dniem 31 sierpnia 2021 roku. W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnościami ubiegania się o pomoc w ramach programu "Aktywny samorząd", wnioski o dofinansowanie można składać za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia www.sow.pfron.org.pl

Mieszkańcy Powiatu Sieradzkiego mogą bezpłatnie korzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego. Do dyspozycji osób potrzebujących są rowery trójkołowe, wózki dla niepełnosprawnych, balkoniki i kule oraz łóżka rehabilitacyjne. Sprzęt można wypożyczyć na okres od 2 do 4 tygodni z możliwością przedłużenia.

Punkt wypożyczeń działa w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie, ul. 3go Maja 29.

Szczegółowe informacje można otrzymać pod numerem telefonu 43 829 46 15