Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że od 1 lipca 2018r. weszła w życie ustawa o specjalnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

     PCPR w Sieradzu informuje, że Rada Powiatu Sieradzkiego podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia środków PFRON oraz [...] ...

czytaj dalej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/247/2017 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 kwietnia 2017r.

>> TUTAJ <<

1) Krystyna Kopytek - przedstawiciel Gminy Wróblew
2) Marianna Sadowska - przedstawiciel Miasta Sieradza
3) Janina Romek - przedstawiciel Sieradzkiego Klubu Amazonka
4) Jan Kruszyński - przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Rejonowy w Sieradzu
5) Marek Świerczyński - przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Odział Okręgowy w Sieradzu