LogoPowiat b LogoPCPR b
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, że w dniach od 20 maja 2024 roku do 24 maja 2024 roku na terenie Powiatu Sieradzkiego rozpocznie się społeczna kampania informacyjno - edukacyjna pod patronatem honorowym Starosty Sieradzkiego RAZEM PRZECIW PRZEMOCY.
 
Organizatorami kampanii są: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sieradzu i w Warcie oraz Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu.
 
Podejmowanie działań przeciwdziałania przemocy domowej wynika z Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Sieradzkim na lata 2023-2030. Jednym z planowanych działań jest prezentowana lokalna kampania społeczna, do której udziału serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Sieradzkiego.
 
Celem kampanii jest zwiększenie świadomości mieszkańców Powiatu Sieradzkiego na temat przemocy domowej (również przemocy rówieśniczej) i jej skutków, zapobieganie przemocy oraz rozpowszechnienie informacji na temat dostępnych form pomocy zarówno dla osób doświadczających przemocy jak i osób stosujących przemoc.
Mając powyższe na uwadze, prosimy o włączenie się do akcji i poinformowanie swoich znajomych, rodzinę, sąsiadów o trwającej kampanii społecznej i możliwości uzyskania pomocy.
 
Zachęcamy do udziału dzieci i młodzież w zajęciach warsztatowych, które odbywać się będą w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sieradzu oraz zapraszamy na wykład pt. "Rodzina wobec współczesnych wyzwań - jak być wydolnym wychowawczo w postmodernistycznym świecie", który wygłosi dr hab. nauk społecznych Mariusz Z. Jędrzejko.
 
Zgłoszenia na warsztaty w PPP w Sieradzu można jeszcze dokonać w dniu 20 maja br.
Program kampanii społecznej RAZEM PRZECIW PRZEMOCY

PROGRAM
KAMPANI

Wykład 20 maja

Wykład
20 maja 2024 r.

Broszura informacyjna - 1 strona

Broszura
informacyjna
1 strona

Broszura informacyjna - 2 strona Broszura
informacyjna
2 strona
Plakat promocyjny Plakat
promocyjny
Plakat promocyjny Plakat
promocyjny
Plakat promocyjny Plakat
promocyjny