Baner Kampani 16 dni

 

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, że w dniach od 25 listopada 2021r. do 10 grudnia 2021r. trwa Kampania pn. „16 Dni Bez Przemocy”.

     16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

     Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

      Pamiętajmy, że przemoc w rodzinie jest jedną z najcięższych form naruszenia praw człowieka. Prawo ofiary do bezpieczeństwa, do niepoddawania się przemocy, jest naczelnym składnikiem godności ludzkiej i dlatego kwestia ta powinna zawsze zajmować priorytetowe miejsce w podejmowanych działaniach przez wszystkie instytucje pomocowe. Ofiarami przemocy w rodzinie stają się przeważnie kobiety i dzieci. Coraz częściej jednak przemoc rodzinna dotyczy także mężczyzn, osób starszych i niepełnosprawnych.

      Włączenie się przez Powiat Sieradzki w działania informacyjne i promocyjne tego przedsiewzięcia ma na celu podniesienie świadomości społecznej dla braku akceptacji dla przemocy w rodzinie oraz możliwości uzyskania kompleksowej pomocy dla wszystkich osób uwikłanych w przemoc.

Link do strony internetowej kampanii:
http://kampania16dni.pl/

JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY DOMOWEJ PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ!!!

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3 (budynek Starostwa Powiatowego w Sieradzu), tel. 43 827 18 07 lub 43 822 43 77.
Udzielamy pomocy w postaci poradnictwa:

  • prawnego (w środy, w godz. 15:30-17:30, III piętro, pokój 316, na spotkanie prosimy zapisać się telefonicznie);
  • socjalnego (codziennie, w godz. 7:30-15:30, IV piętro, pokój 211);
  • w zakresie uzależnień i współuzależnień (w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 15:30-17:30, II piętro, pokój 212, na spotkanie prosimy zapisać się telefonicznie).

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych, także anonimowych,
konsultacji i porad specjalistów.

Nie masz powodu się wstydzić.

Masz prawo się bronić i godnie żyć!

Są organizacje, instytucje, osoby które mogą Tobie pomóc!

Nie czekaj aż problem rozwiąże się sam.

Nie czekaj aż wydarzy się nieszczęście!