Warsztaty edukacyjne pn. "Odpowiedzialna rodzina" dla rodziców i opiekunów sprawujących pieczę nad dziećmi, organizowane w ramach profilaktyki przemocy wobec dziecka w dniu 16.11.2021r. w godzinach 9:00-14:00 w sali „C” Starostwa Powiatowego w Sieradzu (wejście od restauracji MARUSIA). Planowane działania prowadzone będą w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w ramach profilaktyki przemocy wobec dziecka. Udział w szkoleniu przyczyni się do wzmocnienia kompetencji rodzicielskich oraz uzyskania pomocy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami w życiu codziennym. Więcej informacji w pliku PDF do druku.

 ICON PDF