_____Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało „Plan awaryjny”, który zawiera informacje o możliwościach uzyskania pomocy w sytuacji doświadczenia przemocy domowej.

_____Prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami i rozpowszechnienie informacji o dostępności Informatora na stronie PCPR w Sieradzu wśród bliskich, znajomych, sąsiadów etc.


Informator „Plan awaryjny”
plan awaryjny