W dniu 15 lutego 2024 roku wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego tzw. „Ustawa Kamilka”. Dzięki zmianom przepisów prawnych będzie można skuteczniej reagować na przypadki stosowania przemocy i zaniedbania dzieci.

Należy pamiętać, że zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i ochrona ich przed krzywdzeniem jest podstawowym obowiązkiem rodziców i opiekunów.

UWAGA!

Jeżeli jesteś świadkiem lub dowiedziałeś się o stosowaniu przemocy wobec dziecka, interweniuj, nie bój się przyjść lub zadzwonić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu lub do najbliższego ośrodka pomocy społecznej na terenie swojego miasta/gminy i zgłoś zdarzenie.

Twoja reakcja na krzywdzenie dziecka uchroni je przed poważnymi konsekwencjami utraty zdrowia, a nawet życia. To również Twoja odpowiedzialność.

WAŻNE TELEFONY

  • Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Sieradzu, plac Wojewódzki 3, II piętro, pokój 211 telefon 43 827 18 07 lub 43 822 43 77, w godz. 8:00 – 15:30.
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka telefon 800 12 12 12 jest czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
    Pod numer interwencyjny mogą też dzwonić osoby dorosłe, aby zgłosić problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich.
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia telefon 800 120 002 czynny całodobowo.