INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SIERADZKIEGO

AKTUALNE BAZY TELEADRESOWE PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH WSZELKIE DZIAŁANIA ADRESOWANE DO OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ W 2024 ROKU
stan na dzień 30 stycznia 2024r.


Szczegóły w załączniku:
 INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SIERADZKIEGO - AKTUALNE BAZY TELEADRESOWE PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH WSZELKIE DZIAŁANIA ADRESOWANE DO OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ W 2024 ROKU - stan na dzień 30 stycznia 2024 roku