23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie. Należy do chorób cywilizacyjnych, częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn.

Jak poznać depresję?

Depresja to choroba, która:

  • może dotknąć każdego człowieka bez względu na płeć, wiek czy status społeczny,

  • często rozwija się latami, dyskretnie, powoli odbierając radość z życia,

  • dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach,

  • charakteryzją następujące objawy - uporczywy smutek, brak energii, brak zainteresowania czynnościami, które dotąd sprawiały przyjemność i dawały satysfakcję, problemy ze snem (bezsenność lub ospałość), niepokój, trudności z koncentracją, utrata poczucia własnej wartości, poczucie winy lub beznadziei istnienia, myśli o samookaleczeniu lub wręcz uporczywe myśli samobójcze,

  • powoduje, że osoby zaczynają zaniedbywać codzienne obowiązki – pracę, szkołę, higienę osobistą, a problemem stają się dla nich podstawowe czynności takie jak wstanie z łóżka czy pójście do sklepu.


Jeżeli czujesz się stale przygnębiony…
Znajdujesz się w sytuacji „bez wyjścia“…
Nie chce Ci się żyć…
Jesteś ofiarą przemocy…

Nie jesteś sam! Nie zwlekaj!
Zgłoś się po pomoc
!


UZYSKASZ POMOC POD NUMERAMI TELEFONÓW:

  • 800 70 2222 bezpłatna linia telefoniczna dla osób w kryzysie psychicznym, które potrzebują doraźniej pomocy psychologicznej Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w stanie kryzysu psychicznego - działa 24 godzinny przez 7 dni w tygodniu,

  • (22 484 88 01) antydepresyjny telefon zaufania Fundacji ITAKA - Informacja na temat wsparcia, którego udziela Fundacja można znaleźć na stronie www.stopdepresji.pl

  • (116 111) oraz (800 100 100), Fundacja Dajemy Dzieciom SiłęTelefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży i Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci

  • (800 12 12 12), Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dzieckafunkcjonujący bezpłatnie z telefonów stacjonarnych numer 24 godzinny przez 7 dni w tygodniu

  • 43 827 18 07 lub 43 822 43 77 Punkt Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, pokój 211 i 410 pomoc psychologiczna i socjalna w przypadku przemocy i innych sytuacji kryzysowych, w tym związanych z depresją. Można uzyskać informację gdzie zgłosić się dalej po pomoc, która ułatwi nam wyjście z kryzysu i depresji.


Specjalistycznej pomocy – lekarskiej (psychiatra) i psychologicznej w Powiecie Sieradzkim udzielają m.in.:

1. Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MARK-MED“ sp. z o.o. 98-200 Sieradz, ul. Paderewskiego 1A tel. 43 822 06 38, tel. (43) 822 54 97 lub 797 239 160.

2. Centrum Psychiatryczne w Warcie 98-290 Warta ul. Sieradzka 3, tel. 43 829 40 13.