Spotkanie Partnerów Programu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu zaprasza  do udziału w konsultacjach dotyczących planowanych działań w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Sieradzkim na lata 2023-2030, przewidzianych do realizacji w 2024 roku.


Spotkanie wszystkich Partnerów Programu odbędzie się w dniu 7 marca 2024 roku o godzinie 12:00, w Starostwie Powiatowym w Sieradzu, plac Wojewódzki 3, I piętro, sala 113.