_____Światowy dzień adopcji obchodzony jest od ponad 20 lat na całym świecie. Inicjatorem tego pomysłu jest Hank Fortener, który sam wzrastał w rodzinie adopcyjnej. Zainicjował propagowanie adopcji poprzez docenianie rodzin adopcyjnych, ich trudu i determinacji ustanawiając specjalnie dla nich World Adoption Day.

_____Ten dzień jest okazją do popularyzacji idei adopcji w społeczeństwie jako możliwości tworzenia rodziny dla potrzebujących dzieci.

DŁOŃ - SYMBOL POMOCY A UŚMIECH OZNACZA RADOŚĆ

Razem symbolizuje "radość z nowej rodziny"

DŁOŃ - SYMBOL POMOCY A UŚMIECH OZNACZA RADOŚĆ

ICON PDF

         ZARZĄDZENIE  Nr  1 /2023

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

         z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie  zasad przyznawania w 2023 r. rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka.

Dziewczynka4