27 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbyło się szkolenie adresowane do osób pełniących w naszym powiecie funkcję rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka.

     W ubiegły piątek - 7 czerwca br. odbył się w Ośrodku MOSiR w Rudzie, Piknik dla rodzin zastępczych i dzieci. W pikniku uczestniczyli ok. 150 osób - z rodzin zastępczych funkcjonujących w powiecie sieradzkim. Na początku spotkania uczestników powitały: Pani Krystyna Marcińczak - Dyrektor PCPR w Sieradzu i Wicestarosta Sieradzki - Pani Kazimiera Gotkowicz. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji, pogoda dopisywała, zabawie i uśmiechom nie było końca.

PRZ2019